Հիսուսը հանդարտեցրեց փոթորիկը, դուք նույնպես կարող եք

Fiji Temple