Տեղական հոդվածներ

-
Դիմեք Նրան, ով կարող է վերակենդանացնել, վերսկսել և նորոգել: Փառաբանեք Հիսուս Քրիստոսին, ուժ և մխիթարություն ստացեք երաժշտության և ոգեշնչված ուղերձների միջոցով:
Միասին հավաքվեք ամբողջ աշխարհի մարդկանց հետ՝ ավելի մոտենալու Աստծուն։
Jézus Krisztus Egyháza tagjainak
Եկեք և մասնակցեք գերագույն համաժողովին՝ հավատքի համաշխարհային հավաքին: Ոգեշնչվեք հույսի, խաղաղության և սիրո ուղերձներով:
Թեև մենք ապրում ենք անընդհատ փոփոխվող աշխարհում, Աստծո սերն ու առաջնորդությունը միշտ մեզ հետ են:
Աստծո բազմաթիվ ստեղծագործություններից դուք Նրա ամենակարևորն եք:
Բացահայտեք այն փաստերը, որոնք Մորմոնի Գիրքը դարձնում են այսպիսի հրաշալի Սուրբ գիրք՝ ստիպելով ինքներդ ձեզ տալ հետևյալ հարցը. «Ինչպե՞ս կարող է դա ճիշտ չլինել»: