Տեղական հոդվածներ

Մեծարենք կանանց՝ Սփոփող միության այս hամաշխարհաին հոգևոր հավաքի ժամանակ: Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը և Սփոփող միության Գերագույն նախագահության անդամները խոսում են կանանց հետ Սփոփող միության այս համաշխարհային հոգևոր հավաքի ժամանակ:
ԴԻՏԵՔ, թե ինչպես է այս տեսանյութը ցույց տալիս Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ լինելու զորությունը: ԴՈՒՔ կարող եք կիսվել Քրիստոսի ԼՈՒՅՍՈՎ ուրիշների հետ, երբ սիրեք և ծառայեք Նրա նման։
Տեսեք, թե ինչպես է Մորմոնի Գիրքը կյանքի կոչվում Ալմա 36:25-27: Ինչպե՞ս կարող եք զգալ Մորմոնի Գրքի օրհնությունները ձեր կյանքում:
Տեսեք, թե ինչպես է Մորմոնի Գիրքը կյանքի կոչվում Ալմա 32․12-13 հատվածներում: Ինչպե՞ս կարող եք զգալ Մորմոնի Գրքի օրհնությունները ձեր կյանքում:
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Տաճարային հրապարակի Թաբերնաքլ երգչախումբը և նվագախումբը ներկայացնում են Ջենիս Քափ Փերիի «A Child's Prayer» երգը։
Մտածում եք, թե ինչպե՞ս կարող եք լինել Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը: Լսեք աշխարհասփյուռ երիտասարդներին, երբ նրանք կիսվում են, թե որտեղ են գտնվում իրենց սուրբ վայրերը: