Տեղական հոդվածներ

Մարգարե Նեփին և Քրիստոսի աշակերտները դուրս են գալիս հավաքելու հնագույն Ամերիկայի ժողովդրին՝ հայտարարելով, որ Հիսուսը հայտնվել է իրենց: Կատարվում են մկրտություններ, և Հիսուսը վերադառնում է՝ կրկին ցույց տալու իրեն:
Հիսուսը հաստատում է Իր հաղորդությունը հնագույն Ամերիկայի ժողովրդի մեջ: Տերն օրհնում է հացն ու գինին և սպասավորում հաղորդությունը՝ ի հիշատակ Իր մարմնի և Իր արյան, որը թափվեց բոլոր մարդկանց համար:
Հիսուսը սպասավորում է հնագույն Ամերիկայի ժողովրդին և ընդունում է նրանց թուլությունը: Նրանց հանդեպ կարեկցանքով լցված՝ Նա բուժում է նրանց հիվանդներին, առաջ է կանչում փոք երեխաներին և աղոթում:
Հիսուսը հնագույն Ամերիկայի ժողովրդին ասում է, որ նրանք Իր հոտի «ուրիշ ոչխարներն» են, ինչպես գրված է Աստվածաշնչում և ինչպես Տերն ասել է Երուսաղեմում գտնվողներին:
Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է ուսուցանել հնագույն Ամերիկայի ժողովրդին Իր այցելության ժամանակ: Հիսուսի խոսքերն անդրադառնում են Լեռան քարոզին և Երանելիներին, ինչպես նշված է Մատթեոսի Ավետարան 5–7-ում :
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Ամերիկա մայրցամաքի մարդկանց և կոչում է մարգարե Նեփիին և մյուս աշակերտներին անունով՝ տալով նրանց մկրտելու զորություն այն մարդկանց, ովքեր ապաշխարում են և հավատում Իրեն:
Չարագուշակ կործանում է գալիս հնագույն Ամերիկայի ժողովրդի գլխին: Հույսը վերադառնում է, երբ վերապրածները հավաքվում են և ականատես լինում, թե ինչպես է Հարություն առած Քրիստոսն իջնում Երկնքից:
Մեծ կործանում է տեղի ունենում Ամերիկայի ժողովրդի մեջ: Հույսը վերադառնում է, երբ փրկվածները տեսնում են, որ Հարություն առած Քրիստոսն իջնում Երկնքից: Հիսուսը ծառայում է նրանց և հրեշտակներ են երևում: