Տեղական հոդվածներ

Առաջին անգամ Ավետարանի գրադարանում բաժին է նախատեսված հատուկ երեխաների համար:
Տեղական ղեկավարները հավաքվում են համաշխարհային հեռարձակման համար
Հունիսի 28-29-ին հավատքի և մտքի ականավոր առաջնորդները հավաքվել էին Նոտր Դամի համալսարանում՝ մասնակցելու կրոնական ազատության գագաթնաժողովին:
46 տարեկան և բարձր ամուրիները հրավիրված են «Տաճարի խորհրդանշությունը և օրհնությունները» առցանց հանդիպմանը, Կիևի Տաճարի Նախագահի և Տիկինոջ՝ Նախագա և Քույր Ռոթիների հետ։
Երեց Քվենթին Լ․ Քուքը ասում է, որ Տերը պատրաստ է մեզ տալ պատասխաններ և հասկացողություն, եթե մենք #ԼսեքՆրան:
Շաբաթ երեկոյան նիստը կդադարեցվի. Անհատական մասնակցությունը 2021 թվականի հոկտեմբերի համաժողովին անհասանելի կլինի
Հանդիպում զարգացման խանգարումների լիցենզավորած մասնագետների հետ։ Լեզուներ ՝ Անգլերեն ռուսերեն թարգմանությամբ
Համաժողով Երեց Կոնստանտին Տոլոմեևի, Քույր և Երեց Օկումուրայի հետ