Տեղական հոդվածներ

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնն ընդգծում է Ընտանեկան պատմության և տաճարային աշխատանքի կարևորությունը:
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամները տաճարում ամուսնանում կամ «կնքվում» են ժամանակի և ամբողջ հավերժության համար, ոչ թե պարզապես «մինչև մահը բաժանի մեզ»:
Երեց Քվենթին Լ. Քուքը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, կդիմի ուղերձով Ռուսաստանի, Վրաստանի և Հայաստանի անդամներին և նրանց ընկերներին հոկտեմբերի 25-ին, ժամը՝ 19:30 (GMT+4):
Ժամանակի ընթացքում շատ կրոններում են տաճարներ կառուցվել։ Տեսեք, թե ինչպես են նրանք շարունակում մարդկանց կապել երկինքների հետ:
Ներսից նայեք Վաշինգտոնի Կ․ Շ․ տաճարը: Իմացեք ավելին այն մասին, որ մարդիկ Աստծո զավակներն են, որ ընտանիքները կարող են հավերժ միասին ապրել և մենք բոլորս կարող ենք կապվել Հիսուս Քրիստոսի հետ:
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամները կրում են ներքնազգեստ, որը կոչվում է տաճարային հանդերձ: Այս հագուստի նպատակն է օգնելու Վերջին Օրերի Սրբերին հիշել Աստծուն:
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամները հավատում են, որ տաճարներն աշխարհի ամենասուրբ վայրերն են: Երբ տաճարը նոր է կառուցվում, տեղի է ունենում բաց դռների օր, և բոլոր մարդիկ կարող են ներս մտնել:
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամները իրենց մահացած նախնիների անունից մկրտություններ են կատարում, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան ընդունել Հիսուսին: