Տեղական հոդվածներ

Չափահաս երիտասարդները հրավիրվում են մասնակցելու ՉԵ-ի համար հատուկ հոգևոր հավաքի, որը կնախագահի Երեց Պատրիկ Քիրոնը՝ Տիրոջ նորանշանակ Առաքյալը: Հավաքը տեղի կունենա Արաբկիր մասնաճյուղի ժողովատանը, Վրացական 5, Երևան 0051, Հայաստան, 2024 թ․-ի հունիսի 9-ին, ժամը 19:00-20:30 (CEST): Կտրամադրվի թարգմանություն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով։
Հայաստանի բոլոր անդամները հրավիրվում են մասնակցելու անդամների համար հատուկ հոգևոր հավաքի, որը կնախագահի Երեց Պատրիկ Քիրոնը՝ Տիրոջ նորանշանակ Առաքյալը:
Ավագ միսիոներների համար հնարավորությունների լայն շրջանակի հասանելիություն
Կիրակի օրը՝ հունիսի 9-ին, 18:00-ից մինչև 19:30 (CET), Կենտրոնական Եվրոպայի տարածաշրջանի նախագահությունը կանցկացնի հատուկ հոգևոր հավաք 50 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի Եկեղեցու բոլոր անդամների համար:
Ամեն շաբաթ մեզ հնարավորություն է տրվում խորհելու Աստծո հետ մեր կապած ուխտերի մասին: Երբ մենք արժանավորությամբ ընդունում ենք հաղորդությունը, մենք կրկին խոստանում և ձգտում ենք միշտ հիշել Հիսուս Քրիստոսին և վերցնել Նրա անունը մեզ վրա:
Գերագույն համաժողովի ամենամյա հեռարձակման ժամանակ բոլոր ցանկացողներին հրավիրում ենք լսելու հույսի, խաղաղության և հավերժական կյանքի ուղերձները, որոնք հնարավոր են դարձել Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Միացե՛ք մեզ՝ վիրտուալ համաշխարհային երկրպագության ծառայություններին:
Նախքան Տարածաշրջանի Յոթանասունական կանչվելը՝ ես հանդիպեցի իմ հավատքի ճամփորդության ամենադժվար փուլերից մեկին: