Տեղական հոդվածներ

Հայաստանի բոլոր անդամները հրավիրվում են մասնակցելու անդամների համար հատուկ հոգևոր հավաքի, որը կնախագահի Երեց Պատրիկ Քիրոնը՝ Տիրոջ նորանշանակ Առաքյալը:
Ավագ միսիոներների համար հնարավորությունների լայն շրջանակի հասանելիություն
Գերագույն համաժողովի ամենամյա հեռարձակման ժամանակ բոլոր ցանկացողներին հրավիրում ենք լսելու հույսի, խաղաղության և հավերժական կյանքի ուղերձները, որոնք հնարավոր են դարձել Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Միացե՛ք մեզ՝ վիրտուալ համաշխարհային երկրպագության ծառայություններին:
Նախքան Տարածաշրջանի Յոթանասունական կանչվելը՝ ես հանդիպեցի իմ հավատքի ճամփորդության ամենադժվար փուլերից մեկին:
Մեծարենք կանանց՝ Սփոփող միության այս hամաշխարհաին հոգևոր հավաքի ժամանակ: Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը և Սփոփող միության Գերագույն նախագահության անդամները խոսում են կանանց հետ Սփոփող միության այս համաշխարհային հոգևոր հավաքի ժամանակ:
ԴԻՏԵՔ, թե ինչպես է այս տեսանյութը ցույց տալիս Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ լինելու զորությունը: ԴՈՒՔ կարող եք կիսվել Քրիստոսի ԼՈՒՅՍՈՎ ուրիշների հետ, երբ սիրեք և ծառայեք Նրա նման։
Տեսեք, թե ինչպես է Մորմոնի Գիրքը կյանքի կոչվում Ալմա 36:25-27: Ինչպե՞ս կարող եք զգալ Մորմոնի Գրքի օրհնությունները ձեր կյանքում: