Տեղական հոդվածներ

Դրական վերաբերմունք ունենալով կյանքի նկատմամբ, դուք կարող եք տեսնել գեղեցիկը աշխարհում և փայփայել հարաբերությունները նրանց հետ, ում սիրում եք: Գրել և կատարել է Ռեգան Ռինդլիսբախերը:
Երբ կյանքի փոթորիկները սպառնում են ձեզ, դուք կարող եք հաստատուն և հուսադրող զգալ, երբ ապավինեք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր հավատքին: Այդ հավատը կօգնի ձեզ ամեն օր ավելի լավ հետևել Նրան։
Սկսեք երջանկության ձեր որոնումներն այն լավ բաներից, որոնք արդեն ձեր շուրջն են: Երբ ցանկանում եք փախչել ինքներդ ձեզանից, հիշեք, որ օգնությունը հասանելի է, և Աստված երբեք չի լքի ձեզ:
Բոլորս կապված ենք մարդկության և Աստծո ընտանիքին: Ընտանիքները միավորվում են, երբ սերունդները կապվում են իմաստալից ձևերով, զարգացնում իրական հարաբերություններ և մասնակցում իմաստալից ծառայությանը:
Երբ կենտրոնացնենք մեր կյանքը Հիսուս Քրիստոսի վրա, մենք կօրհնվենք հոգևոր ուժով, գոհունակությամբ և ուրախությամբ: Որո՞նք են ձեր կյանքի «անհրաժեշտ բաները»:
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Տասներկու Առաքյալների Քվորումից երեց Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆը 2022 թ․ հունիսի 12 -ին՝ կիրակի օրը, ելույթ կունենա «Ուսուցանել Փրկչի ձևով» հատուկ հեռարձակման ժամանակ։
Ամեն մի մեծ աշխատանք բաղկացած է պարզ քայլերից։ Ի՞նչ աշխատանքի մեջ եք ցանկանում ընդգրկվել։
Մենք կարող ենք հետևել խաղաղարար լինելու Հիսուսի օրինակին, երբ համարձակ կիսվենք մեր համոզմունքներով՝ միշտ խուսափելով զայրույթ կամ չարություն առաջացնելուց: