Տեղական հոդվածներ

Ձմեռային կիսամյակի ընդունելությունը շարունակվում է մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը
46 տարեկան և ավելի մեծահասակ ամուրիները հրավիրվում են առցանց հանդիպման եղբայր և քույր Լուկաչի հետ «Ազնվություն և անկեղծություն ընտանիքում. Ինչպե՞ս պահպանել հարմարավետությունն ու սերը ընտանիքում, երբ մենք այդքան տարբեր ենք» Zoom: https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/97696230229?pwd=Qmh4ZmhUc2V5M3crZXluVURldU9VUT09 Հանդիպման ID: 976 9623 0229 Գաղտնաբառ: 944909
Ինչպե՞ս ես դու հետևում #ԼսիրՆրան կոչին։ Երեց Դ. Թոդ Քրիսթոֆերսոնն ասում է, որ մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք հետևելու #ԼսիրՆրան կոչին։
«Այս երկու հավատքներն իրարից տարբերվում են մեր հիմնական վարդապետություններից շատերով, սակայն մեր արժեքներից շատերը և մեր առանձին հավատքների կիրառման եղանակները նման են և արտացոլում են մեր սերը Աստծո և մեր մերձավորի հանդեպ»:
Հանդիպում Երեց և Քույր Օկումուրայի հետ
Ինչպե՞ս ես դու հետևում #ԼսիրՆրան կոչին։ Երեց Ռոնալդ Ա․ Ռասբանդն ասում է, որ մենք կարող ենք հուշումների շնորհիվ հետևել #ԼսիրՆրան կոչին, որը մենք ստանում ենք, երբ կարդում ենք Սուրբ Գրությունները։
Ինչպե՞ս ես դու հետևում #ԼսիրՆրան կոչին։ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգն ասում է, որ մենք երբեմն կարող ենք հետևել #ԼսիրՆրան կոչին՝ ուրիշների խորհրդի և առաջնորդության միջոցով:
Կրոնի ինստիտուտի եկեղեցական ուսուցման համակարգի համակարգողների կողմից անցկացվող դասերի ժամանակացույցը