Տեղական հոդվածներ

ֆիլմի պրեմիերա
Նոր համակարգը Եկեղեցու անդամներին թույլ է տալիս կարիք ունեցող անձանց անուններն անմիջապես ուղարկել տաճար, որտեղ այդ անունները կարող են ներառվել հավատի աղոթքների մեջ
Սեպտեմբերի 13-ին ժամը 6-ին երեկոյան տեղի կունենա Դեմ առ դեմ Ռազբանդների հետ
Ինչպես՞ ես դու հետևում #ԼսիրՆրան կոչին: Երեց Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը ասում է, որ սերը կամուրջ է, որը կապում է նրան Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հետ:
Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլանդ
Թեման` Վարդապետություն և Ուխտեր 64․33–34 հատվածներն են։
'Թեև ներկայումս հնարավոր չէ երկրպագել տաճարում, ես հրավիրում եմ ձեզ ավելի շատ մասնակցել ընտանեկան պատմության աշխատանքին' Նաղագահ Ռասլ Մ․ Նելսոն
Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ քննարկում է որ ծարավ եկեղեցու անդամները պետք է վերադառնան տաճառ