Տեղական հոդվածներ

Հայաստանի բոլոր անդամները հրավիրվում են մասնակցելու անդամների համար հատուկ հոգևոր հավաքի, որը կնախագահի Երեց Պատրիկ Քիրոնը՝ Տիրոջ նորանշանակ Առաքյալը:
Ավագ միսիոներների համար հնարավորությունների լայն շրջանակի հասանելիություն
Կիրակի օրը՝ հունիսի 9-ին, 18:00-ից մինչև 19:30 (CET), Կենտրոնական Եվրոպայի տարածաշրջանի նախագահությունը կանցկացնի հատուկ հոգևոր հավաք 50 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի Եկեղեցու բոլոր անդամների համար:
Ամեն շաբաթ մեզ հնարավորություն է տրվում խորհելու Աստծո հետ մեր կապած ուխտերի մասին: Երբ մենք արժանավորությամբ ընդունում ենք հաղորդությունը, մենք կրկին խոստանում և ձգտում ենք միշտ հիշել Հիսուս Քրիստոսին և վերցնել Նրա անունը մեզ վրա:
Գերագույն համաժողովի ամենամյա հեռարձակման ժամանակ բոլոր ցանկացողներին հրավիրում ենք լսելու հույսի, խաղաղության և հավերժական կյանքի ուղերձները, որոնք հնարավոր են դարձել Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Միացե՛ք մեզ՝ վիրտուալ համաշխարհային երկրպագության ծառայություններին:
Նախքան Տարածաշրջանի Յոթանասունական կանչվելը՝ ես հանդիպեցի իմ հավատքի ճամփորդության ամենադժվար փուլերից մեկին:
Մեծարենք կանանց՝ Սփոփող միության այս hամաշխարհաին հոգևոր հավաքի ժամանակ: Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը և Սփոփող միության Գերագույն նախագահության անդամները խոսում են կանանց հետ Սփոփող միության այս համաշխարհային հոգևոր հավաքի ժամանակ: