Տեղական հոդվածներ

Այսօր՝ 2021 թվականի հուլիսի 30-ին, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաջին Նախագահությունը հետևյալ նամակն է ուղարկել ամբողջ աշխարհում հավատքի ղեկավարներին:
Ինչպե՞ս ես դու հետևում #ԼսիրՆրան կոչին։ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգն ասում է, որ մենք երբեմն կարող ենք հետևել #ԼսիրՆրան կոչին՝ ուրիշների խորհրդի և առաջնորդության միջոցով:
Ինչպե՞ս ես դու հետևում #ԼսիրՆրան կոչին։ Երեց Դ. Թոդ Քրիսթոֆերսոնն ասում է, որ մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք հետևելու #ԼսիրՆրան կոչին։
Կրոնի ինստիտուտի եկեղեցական ուսուցման համակարգի համակարգողների կողմից անցկացվող դասերի ժամանակացույցը
Առաջին անգամ Ավետարանի գրադարանում բաժին է նախատեսված հատուկ երեխաների համար:
Տեղական ղեկավարները հավաքվում են համաշխարհային հեռարձակման համար
Հունիսի 28-29-ին հավատքի և մտքի ականավոր առաջնորդները հավաքվել էին Նոտր Դամի համալսարանում՝ մասնակցելու կրոնական ազատության գագաթնաժողովին:
46 տարեկան և բարձր ամուրիները հրավիրված են «Տաճարի խորհրդանշությունը և օրհնությունները» առցանց հանդիպմանը, Կիևի Տաճարի Նախագահի և Տիկինոջ՝ Նախագա և Քույր Ռոթիների հետ։