Ինչպե՞ս եմ ես հետևում #ԼսիրՆրան կոչին: Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

Ազնիվ, անկեղծ, անձնական աղոթքն այդ հանգիստ պահերին բացում է մեր Երկնային Հորից ստացված հայտնության պատուհանները։

Մենք լսում ենք Նրան: Նա խոսում է մեզ հետ։

Իմ կյանքում հասկացել եմ, որ երբ սիրելին կամ ընկերը խորհուրդ է տալիս բաներ, որոնք ես պետք է փոխեմ, նույնիսկ եթե դրանք ճիշտ են, իմ ներսում գտնվող բնական մարդը երբեմն գլուխ է բարձրացնում և ասում. «Դու դա իմ տեսանկյունից չես տեսնում»: Կամ․ «Ո՞վ ես, որ դատես ինձ»։ Կամ ես նույնիսկ կարող եմ մտածել. «Գուցե դու պետք է աշխատես ինքդ քո վրա»:

Սակայն, երբ ես խոնարհաբար ծնկի եմ գալիս իմ Երկնային Հոր առջև և անկեղծ հարցնում, - Հայր, ի՞նչ պետք է փոխեմ:

Ինչի՞ համար պետք է ապաշխարեմ։ Որտե՞ղ եմ ես թերանում, - մի հանգիստ զգացում է տիրում ինձ, և ճիշտ պահին ես լսում եմ Նրան:

Եվ Նրա ճշմարտությունը՝ Նրա հավերժական ճշմարտությունը թափանցում է իմ սիրտ:

Ազնիվ, անկեղծ, անձնական աղոթքն այդ հանգիստ պահերին բացում է մեր Երկնային Հորից ստացված հայտնության պատուհանները։

Մենք լսում ենք Նրան: Նա խոսում է մեզ հետ։

Փորձելով լսել Հոգու հանդարտ տպավորությունները և խոստանալով իմ Երկնային Հորը, որ ես ավելի ուշադիր կլինեմ այն բաների նկատմամբ, որոնք ես կարող եմ լավացնել՝ ինձ թվում է, որ ավելի լավ եմ սկսում լսել Նրան:

Իրական փոփոխությունը հազվադեպ է լինում մեկ օրում. Ես գիտեմ, որ դա ինձ համար չէ: Սակայն ժամանակի ընթացքում մենք ավելի ու ավելի ենք աճում, քան նախկինում էինք:

Երբ մենք լսենք Նրան և գործենք Նրանից ստացած հոգևոր առաջնորդության համաձայն, Նա իր Հոգին և իր հավանությունը դուրս կթափի մեզ վրա:

Ավելի լավ բան չկա, քան զգալ Նրա հավանությունը, զգալ Նրա Հոգին:

Սուրբ Հոգին հաստատում է մեր Երկնային Հոր սերը մեր հանդեպ:

Եվ ես գիտեմ, որ իմ կյանքում Նա վստահեցնում է ինձ, որ նույնիսկ առաջընթացի այս փոքրիկ քայլերն օգնում են ինձ ավելի մոտենալ Իրեն: