Ընտանիքները հավերժորեն կնքված են իրար

Fiji Temple