Ընկերն Ընկերոջը

Անգլերեն․

Ռուսերեն․

3–11 տարեկան երեխաներինը, ծնողներին, Երեխաների Խմբի ղեկավարներին և ուսուցիչներին հրավիրվում ենք դիտելու «Ընկերն ընկերոջ» ձայնագրությունը, որը նախատեսված է երեխաների համար Դեմառդեմ հեռարձակմամբ:Իրադարձությունը  ներառում է երաժշտություն և միջոցառում, ինչպես նաև Գերագույն Նախագահության անդամների՝ Երեց Ուլիսես Սոարեսի և Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնի կողմից ուղերձները:

Լեզուն ՝ անգլերեն և ռուսերեն: