Այցի փոխարեն ուղերձ

2020թ․ մարտին Քույր Բոննի Հ․ Քորդոնը և Քույր Շերոն Յուբենկը ծրագրել էին այցելել Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջան։ Նրանք ցանկանում էին հանդիպել տարածաշրջանի տարբեր վայրերի Սփոփող Միության և Երիտասարդ Կանանց անդամներին։ Covid-19-ի պատճառով նրանց այցը հետաձգվեց։

Քույր Բոննի Հ․ Քորդոնը և Քույր Շերոն Յուբենկը ուղարկել են տեսանյութեր, հույս ունենալով, որ տարածաշրջանի քույրերը կկարողանան ստանալ այս ուղերձները և զգալ նրանց սերը։