Ի՞նչ է Ծոմապահությունը

Հիսուս Քրիստոսը ծոմ պահելուց

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում անդամները հրավիրվում են ծոմ պահելու յուրաքանչյուր ամսվա առաջին կիրակի օրը՝ `Աստծուն ավելի մոտենալու և Նրա օրհնություններն ու խորը ոգեշնչումը խնդրելու նպատակով: Նրանք, ովքեր ծոմ են պահում, հրաժարվում են ուտելուց և խմելուց երկու անգամվա անընդմեջ սնունդ ընդունելուց կամ մոտավորապես 24 ժամ: Անդամները նաև Եկեղեցուն են փոխանցում նաև այն գումարը, որը նրանք կծախսեին այդ երկու կերակուրների սննդի ընդունման մթերքների վրա: Նվիրաբերված գումարը կոչվում է ծոմի նվիրատվություն և օգտագործվում է տեղի աղքատներին և կարիքավորներին օգնելու համար: Անդամները կարող են նաև ընտրել նվիրատվություն կատարելանել Եկեղեցու մարդասիրական ֆոնդերին `օգնելովւ համար տառապյալ մարդկանց, ինչպես օրինակ` ներկա իրավիճակում գտնվողներին: