Տարածքի ղեկավարության ուղերձ

Երախտագիտությունը ոչ միայն անձնական ուրախության բանալին է: Այն նաև մղում է մեզ օրհնություն լինել ուրիշների համար և փոխել աշխարհը դեպի լավը:
Մենք կարող ենք Հանգստության օրը բերկրանք դարձնել՝ ծառայելով ուրիշներին, հատկապես նրանց, ովքեր իրենց լավ չեն զգում, միայնակ են, կամ՝ կարիքի մեջ:
Ես իսկապես հավատում եմ, որ Տերը սիրում է երախտապարտ մարդկանց, և մենք ավելի շատ կօրհնվենք այն ամենով, ինչ մեզ անհրաժեշտ է
Թող որ մենք ջանասիրաբար աշխատենք նախապատրաստելով, մարզելով և դաստիարակելով մեր հոգին
Ես հրավիրում եմ ձեզ փաստագրել Տիրոջ ձեռքը ձեր կյանքում՝ սկսելով հետահայաց հիշողության ճանապարհով՝ որքանով կարող եք:
«Տաճարների շինարարությունը և պահպանումը կարող է չփոխել ձեր կյանքը, բայց տաճարում անցկացրած ձեր ժամանակն, անշուշտ, կարող է փոխել ձեր կյանքը»
Ես գիտեմ, որ Նրա որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, փրկագնեց մեզ մեղքից: Ես խոստանում եմ ձեզ, որ երբ աղոթեք, ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները, ծառայեք ուրիշներին, ուխտեր կապեք Տիրոջ հետ և վկայեք Նրա մասին, դուք ավելի լավ կճանաչեք ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին:
Դրական փոփոխությունը սկսվում է մեզանից յուրաքանչյուրից և՝ անձամբ մասնակցելու, մեկ սրտի և մեկ մտքի լինելու, արդար ապրելու և աղքատների ու կարիքավորների մասին գիտակցաբար հոգ տանելու մեր ցանկությունից
Մենք բոլորս եղբայրներ և քույրեր ենք, յուրաքանչյուրս սիրող Երկնային Հոր զավակ: Նրա Որդին՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, հրավիրում է բոլորին գալ Իր մոտ՝
Գոյություն ունի ևս մեկ աստվածային և հաստատուն ճշմարտություն առ այն, որ Քրիստոսը՝ մեր եղբայրը և Փրկիչը, քավեց ողջ մարդկության հանցանքները բոլոր մարդկանց համար՝ անկախ նրանց ծագման երկրից, ռասայից կամ դավանանքից:
Քրիստոսը «աւելի լաւ ուխտի միջնորդ է»: Այդ ուխտը թույլ է տալիս բավարարել արդարության պահանջները և ողորմածության պահանջները:
Մեր ամենահիմնարար վարդապետությունն այն է, որ մենք մեր Երկնային Հոր զավակներն ենք: