Տարածքի ղեկավարության ուղերձ

Ամեն շաբաթ մեզ հնարավորություն է տրվում խորհելու Աստծո հետ մեր կապած ուխտերի մասին: Երբ մենք արժանավորությամբ ընդունում ենք հաղորդությունը, մենք կրկին խոստանում և ձգտում ենք միշտ հիշել Հիսուս Քրիստոսին և վերցնել Նրա անունը մեզ վրա:
Նախքան Տարածաշրջանի Յոթանասունական կանչվելը՝ ես հանդիպեցի իմ հավատքի ճամփորդության ամենադժվար փուլերից մեկին:
Երեց Քվենթին Լ. Քուքը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, կդիմի ուղերձով Ռուսաստանի, Վրաստանի և Հայաստանի անդամներին և նրանց ընկերներին հոկտեմբերի 25-ին, ժամը՝ 19:30 (GMT+4):
Երախտագիտությունը ոչ միայն անձնական ուրախության բանալին է: Այն նաև մղում է մեզ օրհնություն լինել ուրիշների համար և փոխել աշխարհը դեպի լավը:
Մենք կարող ենք Հանգստության օրը բերկրանք դարձնել՝ ծառայելով ուրիշներին, հատկապես նրանց, ովքեր իրենց լավ չեն զգում, միայնակ են, կամ՝ կարիքի մեջ:
Ես իսկապես հավատում եմ, որ Տերը սիրում է երախտապարտ մարդկանց, և մենք ավելի շատ կօրհնվենք այն ամենով, ինչ մեզ անհրաժեշտ է
Թող որ մենք ջանասիրաբար աշխատենք նախապատրաստելով, մարզելով և դաստիարակելով մեր հոգին
Ես հրավիրում եմ ձեզ փաստագրել Տիրոջ ձեռքը ձեր կյանքում՝ սկսելով հետահայաց հիշողության ճանապարհով՝ որքանով կարող եք:
«Տաճարների շինարարությունը և պահպանումը կարող է չփոխել ձեր կյանքը, բայց տաճարում անցկացրած ձեր ժամանակն, անշուշտ, կարող է փոխել ձեր կյանքը»
Ես գիտեմ, որ Նրա որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, փրկագնեց մեզ մեղքից: Ես խոստանում եմ ձեզ, որ երբ աղոթեք, ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները, ծառայեք ուրիշներին, ուխտեր կապեք Տիրոջ հետ և վկայեք Նրա մասին, դուք ավելի լավ կճանաչեք ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին:
Դրական փոփոխությունը սկսվում է մեզանից յուրաքանչյուրից և՝ անձամբ մասնակցելու, մեկ սրտի և մեկ մտքի լինելու, արդար ապրելու և աղքատների ու կարիքավորների մասին գիտակցաբար հոգ տանելու մեր ցանկությունից
Մենք բոլորս եղբայրներ և քույրեր ենք, յուրաքանչյուրս սիրող Երկնային Հոր զավակ: Նրա Որդին՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, հրավիրում է բոլորին գալ Իր մոտ՝