Նորություններ

Մեծարենք կանանց՝ Սփոփող միության այս hամաշխարհաին հոգևոր հավաքի ժամանակ: Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը և Սփոփող միության Գերագույն նախագահության անդամները խոսում են կանանց հետ Սփոփող միության այս համաշխարհային հոգևոր հավաքի ժամանակ:
Երկրաշարժից տուժածներին հատկացված օգնությունը կազմում է ավելի քան 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար
Իսպանիայում կլինի Տիրոջ երկրորդ տունը
ՅՈՒՆԻՍԵՖ ԱՄՆ-ի ղեկավարները շրջում են Սոլթ Լեյք Սիթիում գտնվող Եկեղեցու հումանիտար վայրերում
Զույգը նախագահել է Պորտուգալիայի Պորտո միսիան 2000-2003 թվականներին
Լսեք երեց և քույր Ռենլանդների ելույթը Չափահաս երիտասարդների հոգևոր հավաքի ժամանակ, ովքեր խոսում են «Սրբեր․ հատոր 3․ Համարձակորեն, ազնվորեն և անկախ» գրքի պատմական և անձնական պատմությունների մասին։
Կանայք և տղամարդիկ, ովքեր կամավոր ծառայում են Եվրոպայում գտնվող Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու հավաքատներում, օգտվում են անընդհատ աճող ծրագրից այն մասին, թե ինչպես օգնել էմոցիոնալ ճգնաժամ ապրող անհատներին:
Տասներկու դասերը համատեղում են վերականգնման համար անհրաժեշտ կրթական, հոգևոր և բուժական մոտեցումները: Այս ծրագրի հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա քավության բուժիչ զորության վրա:
Նա ասում է, որ այդ փախստականներն աշխարհի համար օրինակ են բարության, վճռականության և լույսի