Առցանց հանդիպում  Նախագա և Քույր Ռոթիների հետ

Նախագա և Քույր Ռոթիները և Կիևի Տաճարը

46 տարեկան և բարձր ամուրիները հրավիրված են «Տաճարի խորհրդանշությունը և օրհնությունները» առցանց հանդիպմանը, Կիևի Տաճարի Նախագահի և Տիկինոջ՝ Նախագա և Քույր Ռոթիների հետ։

Հուլիսի 31-ին, Ժամը 10։00

Կոնֆերանցի ID: 976 9623 0229

Գախղտնաբառ: 944909