Ինչպես եմ ես հետևում #ԼսիրՆրան կոչին. Երեց Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Երբ ես երախտապարտ եմ Փրկիչի համար և այն ամենի համար, ինչ Տերը տվել է ինձ, ապա այդ սերը դռներ է բացում:

Նրան լսելու այնքան շատ ուղիներ կան: Երբ իմ խիստ անձնական փորձառություններում ես մտածում եմ Փրկիչի մասին, հիշում եմ, թե որքան է Նա ինձ սիրում, հետո մտածում եմ, թե որքան շատ եմ ես սիրում Նրան: Դա ինձ համար նման է կամրջի, կապի կամ դռան, որը բացվում է: Քանի որ հետո ես զգում եմ Սուրբ Հոգու զորությունն ու պարգևը:

Կարծում եմ, որ սերն է այդ բանալին:

Երբ ես երախտապարտ չեմ, ես չեմ կարողանում զգալ այդ սերը:

Եվ երբ ես երախտաարտ եմ Փրկիչի համար և այն ամենի համար, ինչ Տերը տվել է ինձ, ապա այդ սերը դռներ է բացում:

Իսկ հետո իմ առաջ բացվում է այն ամենը, ինչ ես լսել եմ, տեսել եմ կամ արել եմ նախկինում, որոնք կօգնեն ինձ ճիշտ որոշումներ ընդունել:

Ես տեսել եմ դա իմ մասնագիտական կյանքում:

Եվ այն պահերին, երբ ես չգիտեի ինչ անել, ես գտնում էի մի հանգիստ վայր և հաղորդակցվում էի Երկնային Հոր ու Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ՝ Սուրբ Հոգու պարգևի և Նրանց հանդեպ ունեցած իմ սիրո կամրջի միջոցով:

Իսկ հետո հանկարծ գալիս էր պատասխանների հեղեղը:

Ահա թե ինչպես է Նա խոսում ինձ հետ, և դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ես կենտրոնանում եմ մեր հանդեպ ունեցած Նրա սիրո վրա և Նրա հանդեպ ունեցած իմ սիրո վրա:

Այսպես եմ ես ստանում այն պատասխաններն ու արձագանքները, որոնց կարիքը ես ունեմ հիմա և ունեցել եմ իմ ամբողջ կյանքում:

Երբ ես երախտապարտ եմ այն ամենի համար, ինչ Տերը տվել է ինձ,

ապա այդ սերը դռներ է բացում:  

Ինչպես եմ ես հետևում #ԼսիրՆրան կոչին

Իմ խիստ անձնական փորձառություններում,

ԵՐԵՑ ԴԻՏԵՐ Ֆ. ՈւԽԴՈՐՖ

Երբ ես մտածում եմ Փրկիչի մասին,

թե որքան է Նա ինձ սիրում, և որքան շատ եմ ես սիրում Նրան,

դա նման է կամրջի, կապի

կամ դռան, որը բացվում է:

Ես զգում եմ Սուրբ Հոգու զորությունն ու պարգևը:

Սերն է այդ բանալին:  

Երբ ես երախտապարտ չեմ, ես չեմ կարողանում զգալ այդ սերը:

Եվ երբ ես երախտապարտ եմ Փրկիչի համար և այն ամենի համար, ինչ Տերը տվել է ինձ,

ապա այդ սերը դռներ է բացում:  

Իսկ հետո իմ առաջ բացվում է այն ամենը,

ինչը կօգնի ինձ ճիշտ որոշումներ ընդունել:

Ես տեսել եմ դա իմ մասնագիտական կյանքում:

Այն պահերին, երբ ես չգիտեի ինչ անել,

ես գտնում էի մի հանգիստ վայր և հաղորդակցվում էի Երկնային Հոր ու Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ՝

Սուրբ Հոգու պարգևի

և Նրանց հանդեպ ունեցած իմ սիրո կամրջի միջոցով:

Պատասխանների հեղեղ էր գալիս ինձ:

Ահա թե ինչպես է Նա խոսում ինձ հետ,

երբ ես կենտրոնանում եմ մեր հանդեպ ունեցած Նրա սիրո վրա

 և Նրա հանդեպ ունեցած իմ սիրո վրա:

Այսպես եմ ես ստանում այն պատասխաններն ու արձագանքները,

որոնց կարիքը ես ունեմ հիմա և ունեցել եմ իմ ամբողջ կյանքում:

Ինչպես ես դու հետևում #ԼսիրՆրան կոչին