Ինչպե՞ս դիտել 2021 ապրիլի գերագույն համաժողովը

Գերագույն Համաժողով

Երբ Հիսուս Քրիստոսի Հարության մասին լուրը
տարածվեց Նրա աշակերտների մեջ, նրանք
հավաքվեցին՝ միասին լինելու համար։ Այսօր մենք
շարունակում ենք միասին հավաքվել Զատիկի Կիրակի
օրը՝ տոնելու մեր Փրկչի հաղթանակը մահի և մեղքի
հանդեպ։ 
  
Դուք հրավիրվում եք մասնակցելու համաշխարհային
առցանց հեռարձակմանը, որը նվիրված է
Քրիստոսակենտրոն երկրպագությանը, և մատուցում է
երաշժտություն, և որը հայտնի է որպես Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու
գերագույն համաժողով։
Միացեք մեզ և մասնակցեք գերագույն համաժողովին
Զատիկի երկրպագության ծառայությանը՝ կիրակի օրը,
2021 թ. ապրիլի 4-ին, ժամը 8:00-ին։
Համաժողովը բաղկացած է հինգ նիստերից

  •  Շաբաթ օրը՝ 8:00:

  •  Շաբաթ օրը՝ 12:00: 

• Շաբաթ օրը՝ 16:00: Այս նիստը
հասցեագրված է 11 և բարձր տարիքի տղաներին ու
տղամարդկանց, բայց բոլորը կարող են դիտել այն:
(2021 թ. հոկտեմբերի գերագույն համաժողովին
նմանատիպ նստաշրջան կհասցեագրվի 11 և բարձր
տարիքի աղջիկներին ու կանանց։)

  • Կիրակի օրը՝ 8:00– գերագույն

համաժողովի Զատիկի երկրպագության
ծառայություն

  • Կիրակի օրը՝ 12:00: 

Դիտեք ուղիղ եթերում կամ դիտեք ավելի ուշ՝ 

Պաշտոնական էջ

Youtube

 

Զատիկի CCP ներածական գովազդ

Վերնագիր. #Այսօրվանից, Հիսուսի միջոցով գտիր
ավելի շատ խաղաղություն և ուրախություն
Ենթավերնագիր. Հույս գտիր Հիսուսով