Fireside Սերգեյ և Ելենա Սեմյոնովների հետ <<Հումորը ընտանիքում>>

Սերգեյ և Ելենա Սեմյոնովները և իրանց երեխան

Բոլոր ամուրիները (46 տարեկան և բարձր) հարավիրված են միանալու Fireside-ին, որտեղ Սերգեյ և Ելենա Սեմյոնովները կխոսեն հումորի դերը ընտանեկան կյանքում։

Ժամն ու օրը․ Ամպրիլի 24, 2021թ․ ժամը 13:00
Լեզուն․ Ռուսերեն
Կապուղին․ https://churchofjesuschrist.zoom.us/my/semenovsv