Նախապատրաստվել տաճարային արարողություններին - Հուլիսի 27

Նախապատրաստվել տաճարային արարողություններին - Հուլիսի 27

Նախապատրաստվել տաճարային արարողություններին

Օրհներգ. «Աստծո Հոգին»

Ցուցադրեք հետևյալ իրերը․ Մի քանի կոնֆետ, տարբեր տեսակի
մետաղադրամներ, արտարժույթի մեծ հաշիվ և որևէ թանկարժեք
բանի նկար (ինչպես օրինակ՝ ավտոմեքենա կամ տուն)։
Հարցրեք. Ո՞րն է ամենաթանկարժեքը։ Ո՞րը կընտրի 3 տարեկան
երեխան։ Ինչո՞ւ: (Նրանք չգիտեն թանկարժեք իրերի արժեքը։)
Ցույց տվեք տաճարի նկարը։
Բացատրեք. Որոշ մարդիկ չգիտեն տաճարի արժեքը, այն կարող
է թվալ պարզապես մեկ այլ գեղեցիկ եկեղեցական շինություն։
Մենք գիտենք, որ միայն Եկեղեցու արժանի անդամները կարող են
մուտք գործել տաճար։ Ոմանք չիմանալով տաճարում մեր ստացած
օրհնությունների արժեքը, որոշումներ են կայացնում, որոնք նրանց
հետ են պահում այդ օրհնությունների ճաշակումից։ Ուրիշները մեծ
զոհաբերությունների են գնում, որպեսզի մնան արժանի տաճար
մուտք գործելուն։
Ինչո՞ւ են տաճարներն այդքան կարևոր։ (Sես ՎևՈւ 14.7:)
Երբ մենք հասկանանք տաճարում ստացած օրհնությունների
արժեքը, մենք լավ որոշումներ կկայացնենք։ Այդ լավ որոշումները
մեզ արժանի են դարձնում տաճար մուտք գործելու համար։
Մենք մոտ ենք լինում Տիրոջը, մենք մաքուր ենք զգումՀյուրասիրություն
Պաղպաղակ տարբեր 
լցոնումներով։
Kanach tortik.jpg