Չափահաս երիտասարդների տարածաշրջանի հոգևոր հավաք երեց Հոլլանդի մասնակցությամբ  

երեց Հոլլանդ

Միացեք և դիտեք Չափահաս երիտասարդների տարածաշրջանի հոգևոր հավաքը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու տասներկու առաքյալների քվորումի անդամ երեց Հոլլանդի մասնակցությամբ, որը տեղի կունենա մարտի 7-ին, ժամը 20:00-ին

 

Միակցման կապուղի․  

Անգլերեն - https://youtu.be/Dp8dfu3TEG0  

Ռուսերեն - https://youtu.be/_FW3lfplb08