BYU Pathway Connect-ի գրանցումը բաց է

աղջիկ որը մասնակցում է BYU Pathway-ի դասերին

BYU Pathway Connect- ի գարնանային կիսամյակի գրանցումը բաց է

Իմացեք ավելին և դիմեք https://www.byupathway.org/admissions#from-menu-admissions

Դիմելու վերջնաժամկետը 2021 թվականի ապրիլի 16-ն է: