Տեսաուղերձ տարածաշրջանի նախագահությունից ղեկավարների համար 2019