Առցանց սեմինար 'Առաջ դեպի փրկելու'

ձեռքեր

Դժվար իրավիճակներում մեզ համար կարևոր է աջակցել և ամրացնել միմյանց: «Կարիքավորի հոգ տանելն ավելի շատ մարդկային շփման կարիքը լրացնելն է քան իրեր նվիրելն: Ինչպես Փրկչը, դուք ամենալավ նվերն եք, որը կարող եք տալ կարիքավորին: - Քույր Շերոն Յուբանկ » Դուք հրավիրված եք  4 նստաշրջանի հատուկ առցանց սեմինարին 'Առաջ դեպի փրկելու' ԱԵՏ անդամների համար:

 

1. Կյանքի մարտահրավերներ - Հիմնական հմտություններ - փետրվարի 13-ին

2. Կյանքի մարտահրավերներ. Առաջադեմ հմտություններ - փետրվարի 20-ին

3. Քնարկություն - Հոգա  ինքդ քեզ համար - փետրվարի 27-ին

4. ժամանակավոր / Հոգևոր պատրաստություն - մարտի 6-ին

 

Խոսնակները լինելու են Երեց և Քույր Օկումուրաները որոնք ԱԵՏ-ի լիաժամկետ քարոզիչներ են։Երեց Օկումուրան վավերարված հոգեբան է իսկ Քույր Օկումուրան մասնագիտացված է երեխների կրթության մեջ։

 

Միանալու են նաև տարածքի յոթանասունականները և ԱԵՏ տարածքի նախագահության անդամները։ 

12:00 Հայաստանի ժամանակով

Zoom https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/94815131861?pwd=Q1MzalFZK1o0OElJeFdjV0NuNFBYZz09

 

Սեմինարի Լեզու՝ Անգլերեն և Ռուսերեն