Մեր Մասին

Մեր Մասին

Հայաստան

3,139

Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

1

Ցից

1

Միսիաներ

10

Հավաքույթներ

4

Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

Եվրոպա
 •  | 498,668
 •  | 42
 •  | 1,458
 •  | 11
 •  | 687

Համաշխարհային վիճակագրություն
 •  | 15,082,028
 •  | 406
 •  | 88,000
 •  | 15
 •  | 144
 •  | 29,253
 •  | 4
 •  |397,007
 •  | 359,828
 •  | 4,789
 •  | 133
 •  | 182
 •  | 11,925
 •  | 189