Կենտրոնական Եվրոպայի տարածաշրջանի երիտասարդների հոգևոր հավաք Նախագահ Սթիվեն Ջ. Լանդի և Նախագահ Ջեն Ի. Նյումանի հետ:

Երիտասարդ տղամարդկանց գերագույն նախագահ Սթիվեն Ջ. Լանդը և Կիրակնօրյա դպրոցի գերագույն նախագահության խորհրդական Նախագահ Ջեն Ի. Նյումանը ուղերձով կդիմեն Նիդեռլանդների Զոտերմերի երիտասարդներին:

Ամսաթիվ՝ 2023 թվականի նոյեմբերի 5, ժամը 21:00:

This devotional will be broadcast in English.

English

General Young Men President Steven J. Lund and President Jan E. Newman, Counselor in the General Sunday School Presidency, are pleased to address the European youth from Zoetermeer, Netherlands.

Date: 5 November 2023, at 9PM AMT.