11 սեպտեմբերի 2022թ

Երիտասարդների համաշխարային հոգևոր հավաք երեց և քույր Ռենլանդների հետ

Elder and Sister Renlund

Լսեք երեց և քույր Ռենլանդների ելույթը, ովքեր Չափահաս երիտասարդների հոգևոր հավաքի ժամանակ խոսում են «Սրբեր․ հատոր 3․ Համարձակորեն, ազնվորեն և անկախ» գրքի պատմական և անձնական պատմությունների մասին։ Նրանք անդրադառնում են այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են անձնական առաջնորդությունն Աստծո կողմից և ինչպես ավելի մոտենալ Նրան, միասնությունն ընտանիքներում և ինչպես նաև ձեռք մեկնել ուրիշներին և հոգալ նրանց կարիքները:

Դիտեք հոգևոր հավաքը Ավետարանի գրադարանում՝ Չափահաս երիտասարդներ բաժնում․ ([https://www.churchofjesuschrist.org/study/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults/2022/08/full-session?lang=hye]) կամ YouTube-ում (live and on-demand streaming: [https://www.youtube.com/c/churchofjesuschrist]).