2020 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողով

Մարդիկ ովքեր նայում են Գերագույն Համժողովը

2020 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի ժամանակ հայտարարվեց ղեկավարների փոփոխության մասին

2020 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի կիրակնօրյա ցերեկային նիստի ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաջին Նախագահության նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը հայտարարեց նոր Տարածքային Յոթանասունականների կանչի և Բարձրագույն Իշխանավոր Յոթանասունականների ու Տարածքային Յոթանասունականների ազատման մասին:

Բարձրագույն Իշխանավոր Յոթանասունականները ծառայում են Յոթանասունի Նախագահությունում, տարածաշրջանների նախագահություններում և Գլխավոր գրասենյակի այլ վարչական գործառույթներում: Տասներկու Առաքյալների Քվորումի ղեկավարությամբ նրանք հաճախ են ճամփորդում՝ հանդիպելու և ուսուցանելու Եկեղեցու ղեկավարներին, միսիոներներին և տեղական համայնքների Եկեղեցու անդամներին: Նրանք աշխարհի ցանկացած կետում ծառայելու լիազորություն ունեն, մինչդեռ Տարածքային Յոթանասունականների լիազորությունը հիմնականում սահմանափակվում է այն տարածքով, որտեղ նրանք ծառայում են:

Նոր Տարածքային Յոթանասունականներ`

Ազատված Բարձրագույն Իշխանավորներ`

Ազատված Տարածքային Յոթանասունականներ`

 

https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts?lang=hye&video=2020-թվականի-հոկտեմբերի-գերագույն-համաժողով&mode=watch