Օգնություն փախստականներին

մարդիկ կրում են նվիրատվության պայուսակներ

Առաջին Նախագահությունը հրավիրում է մեզ մասնակցել փախստականների օգնության տեղական ծրագրերին:

 

Այս պահը չի բնութագրում փախստականներին, սակայն մեր արձագանքը կօգնի բնութագրել ինքներս մեզ:

 

Աղոթքով որոշեք, թե դուք ինչ կարող եք անել` ըստ ձեր ժամանակի և պայմանների` ծառայելու ձեր հարևանությամբ և ձեր համայնքներում ապրող փախստականներին:

 

Ոգեշնչվեք նրանից, թե ինչ են անում ուրիշները՝ փախստականներին օգնելու համար:

 

Փոփոխություն կատարելու Փրկչի հրավերը

 

Երբ դուք աղոթքով փնտրեք Հոգու առաջնորդությունը, դուք ծառայելու հնարավորություններ կգտնեք: