Սփոփող միության համաշխարհային հոգևոր հավաք | 2024 թ․

Մեծարենք կանանց՝ Սփոփող միության այս hամաշխարհաին հոգևոր հավաքի ժամանակ: Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը և Սփոփող միության Գերագույն նախագահության անդամները խոսում են կանանց հետ Սփոփող միության այս համաշխարհային հոգևոր հավաքի ժամանակ: