ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Europe Area Map

«Բայց եթե պատրաստ լինեք, դուք չեք վախենա» (ՎևՈւ 38․30)

Արտակարգ իրավիճակներին կամ դժվար իրավիճակներին պատրաստ լինելը կօգնի մեզ մնալ ապահով և ավելի անվտանգ զգալ: Բացի այդ, պատրաստ լինելը թույլ է տալիս ապահովել մեր սեփական կարիքները, մեր ընտանիքի կարիքները և ուրիշների կարիքները, երբ աղետ կամ անսպասելի իրադարձություն է տեղի ունենում: Օգտագործեք ստորև գտնվող նյութերը՝ սկսելու կամ շարունակելու ձեր ուղին դեպի նյութական պատրաստվածություն:

Եպիսկոպոս Վ. Քրիստոֆեր Վադել․ «Հաց կլինի»

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Քննարկման ուղեցույց. Ինչպե՞ս կարող եմ սպասավորել ուրիշներին ճգնաժամի ժամանակ: (Անգլերեն)

Ծրագրեր կազմեք ձեր ծխի կամ ցցի համար.