Մեր Մասին

Հայաստան

Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը  | 3,139

Միսիաներ | 1

Հավաքույթներ | 10

Ընտանեկան պատմության կենտրոններ | 4


Եվրոպա

Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը | 498,668

Միսիաներ | 42

Հավաքույթներ | 1,458

Տաճարներ | 11

Ընտանեկան պատմության կենտրոններ | 687


Համաշխարհային վիճակագրություն

Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը | 15,882,417

Միսիաներ | 406

Միսիոներներ | 88,000

Միսիոներական նախապատրաստման կենտրոն | 15

Տաճարներ | 144

Հավաքույթներ | 29,253

Համալսարաններ և Քոլեջներ | 4

Սեմինարիայի ուսանողների ցուցակագրում |397,007

Ինսիտուտի ուսանողների ցուցակագրում | 359,828

Ընտանեկան պատմության կենտրոններ | 4,789

Ընտանեկան պատմության կենտրոններ ունեցող երկրներ | 133

Մարդասիրական օգնություն ստացող երկրներ (սկսած 1985թ.) | 182

Բարօրության ծառայության միսիոներներ (ներառյալ՝ Մարդասիրական օգնության ծառայության միսիոներները) | 11,925

Եկեղեցու լեզուների նյութեր | 189