Մեր Մասին

  Հայաստան

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը  | 3,139

  Միսիաներ | 1

  Հավաքույթներ | 10

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ | 4


  Եվրոպա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը | 498,668

  Միսիաներ | 42

  Հավաքույթներ | 1,458

  Տաճարներ | 11

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ | 687


  Համաշխարհային վիճակագրություն

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը | 15,882,417

  Միսիաներ | 406

  Միսիոներներ | 88,000

  Միսիոներական նախապատրաստման կենտրոն | 15

  Տաճարներ | 144

  Հավաքույթներ | 29,253

  Համալսարաններ և Քոլեջներ | 4

  Սեմինարիայի ուսանողների ցուցակագրում |397,007

  Ինսիտուտի ուսանողների ցուցակագրում | 359,828

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ | 4,789

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ ունեցող երկրներ | 133

  Մարդասիրական օգնություն ստացող երկրներ (սկսած 1985թ.) | 182

  Բարօրության ծառայության միսիոներներ (ներառյալ՝ Մարդասիրական օգնության ծառայության միսիոներները) | 11,925

  Եկեղեցու լեզուների նյութեր | 189