Մաքուր Ջուր

Մաքուր Ջուր

Մաքուր Ջուր

Դարերով մարդիկ իրենց կացարանները կառուցել են գետերի, լճերի և մեծ ջրերի կողքին: Ջուրը միշտ եղել է և կմնա կյանքի համար ամենա անհրաժեշտ, իսկ մաքուր ջուրը առաջության համար անհրաշետ պայման է:

Վերջին Օրերի Սրբերի Բարեգործություները  Մաքուր ջուր ծրագրի շրջանակներում շարունակում է կատարել ջրագծերի նորոգման և նոր ջրագծերի անցկացում Հայաստանի գյուղերում:  

Մեծ ներդուր եմ կատարում հենց գյուղացիները իրենց գյուղերում ջրագծերի անցկացման համար, նրանք այս գործին տարբեր հնարավոր միջոցներով:

Հայաստանի գեղեցիկ վայրերից մեկում՝ Արագածոտն մարզի Վարդաբլուր գյուղում բնակիչները երկար տարիներ զրկված էին իրենց տներում խմելու ջուր ունենալու հնարավորությունից, թե մեծահասակները և, թե դեռահասները շատ երկար ճանապարհ են անցնում, որպեսզի  իրենց տուն տարաներով ջուր հասցնեն:

Ջրագծերի անցկացումից հետո բնակիչները հնարավորություն կունենան ունենալու մաքուր ջուր իրենց տներում, նրանք ստիպված չեն լինի երկար ճանապարհ անցնել ջուր տեղափոխելու համար: