Տարածաշրջանի ղեկավարների ուղերձը

Ճանաչենք մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին

Ես գիտեմ, որ Նրա որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, փրկագնեց մեզ մեղքից: Ես խոստանում եմ ձեզ, որ երբ աղոթեք, ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները, ծառայեք ուրիշներին, ուխտեր կապեք Տիրոջ հետ և վկայեք Նրա մասին, դուք ավելի լավ կճանաչեք ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին:

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Երեց Տարմո Լեպ, Էստոնիա
Երեց Տարմո Լեպ, Էստոնիա Տարածաշրջանային յոթանասունական, Եվրոպայի հյուսիսային տարածաշրջան

Երբ ես պատանի էի, միսիոներներն ինձ պատմեցին Հիսուս Քրիստոսի, Նրա կյանքի և Նրա ուսմունքների մասին: Այժմ, լինելով Եկեղեցու անդամ 30 տարի, ես երբեմն ինքս ինձ հարցնում եմ՝ արդյոք իսկապես ճանաչում եմ իմ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին: Պատասխանն է՝ այո, ես ճանաչում եմ Նրան, և դուք նույնպես:

Այնուամենայնիվ, ինչպես մարդիկ, որոնց հետ մենք երկար ժամանակ չենք շփվում, օտար են դառնում մեզ համար, այնպես էլ մեր Փրկիչը կարող է օտար դառնալ մեզ համար: Նրան ճանաչելը շարունակական գործընթաց է: Ես ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել որոշ գործողություններով, որոնք օգնեցին ինձ ավելի լավ ճանաչել Քրիստոսին և երբեք չդադարել ճանաչել Նրան:

pix2

Աղոթք

«Հավատքին հավատարիմ» գրքույկը մեզ սովորեցնում է աղոթքի մասին. «Ձեր Երկնային Հայրը սիրում է ձեզ և գիտի ձեր կարիքները, և Նա ցանկանում է, որ դուք հաղորդակցվեք Իր հետ աղոթքի միջոցով: … Երբ դուք սովորություն դարձնեք աղոթքով մոտենալ Աստծուն, դուք կճանաչեք Նրան և ավելի կմոտենաք Նրան: Ձեր ցանկությունները ավելի շատ նման կլինեն Նրա ցանկություններին: Դուք կկարողանաք ինքներդ ձեզ և ուրիշների համար ապահովել այն օրհնությունները, որոնք Նա պատրաստ է տալ, եթե միայն հավատքով խնդրեք» (1): Երբ ես սկսեցի աղոթել, մտերմացա իմ Երկնային Հոր և Նրա Որդու հետ: Կանոնավոր աղոթքն օգնում է պահպանել այս սերտ հարաբերությունները: Ես երախտապարտ եմ աղոթքի զորության համար:  

pix3

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրություն

Մորմոնի Գիրքն օգտագործում է հետևյալ բառերը՝ Մոսիայի որդիներին նկարագրելու համար. «… և նրանք դարձել էին ուժեղ ճշմարտության իմացության մեջ. քանզի նրանք առողջ դատողությամբ մարդիկ էին, և նրանք ջանասիրաբար քննել էին սուրբ գրքերը, որ կարողանային իմանալ Աստծո խոսքը» (2): Սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրությունն օգնում է մեզ ընկալունակ լինել Սուրբ Հոգու շշուկներին: Այն ամրացնում է մեր հավատքը, օգնում է մեզ դիմակայել գայթակղություններին և սովորել ճանաչել մեր Երկնային Հորը և Նրա սիրելի Որդուն:

pix4

Ծառայություն

Սուրբ գրությունների ընթերցանությունն օգնում է մեզ ճանաչել Փրկչին: Սակայն Նրան ճանաչելը միայն բավարար չէ, մենք նաև պետք է նմանվենք Նրան: Փրկչին նմանվելու համար դուք պետք է գործեք: Ծառայելով ուրիշներին՝ մենք Քրիստոսի ծառայակիցներն ենք դառնում:

Երբ ես Եկեղեցու երիտասարդ անդամ էի, իմ հայրենիքում դժվար ժամանակներ էին, և շատերը ֆինանսական դժվարություններ ունեին: Ես երբեմն սնունդ էի տանում մեր ճյուղի անդամներին և պայուսակները անանուն թողնում նրանց դռների հետևում: Ես սիրում էի մտածել, որ երբ նրանք գտնեին ուտելիքի պայուսակը, չիմանալով, թե ով է բերել, շնորհակալություն կհայտնեին Աստծուն, և ոչ թե ինձ։ Սուրբ գրությունների իմ ամենասիրելի առակներից մեկը բարի սամարացու առակն է: Սամարացին այդ օրվա համար ոչ մի բարի գործ չէր ծրագրել, բայց անհրաժեշտությունը տեսավ և գործի անցավ: Այս պատմության վերջում Հիսուսն ասաց մի օրենսգետի. «Գնա՛, դո՛ւ էլ այդպես արա» (3): Հիսուսի այս պատգամը ուղղված է նաև մեզ: Օգնելով ուրիշներին՝ մենք կկարողանանք զգալ այնպես, ինչպես Հիսուսն էր զգում, երբ Նա ծառայում էր ուրիշներին:

pix5

Ուխտեր

Ուխտերը կնքվում են երկու կամ ավելի կողմերի միջև: Երբ մենք ուխտեր ենք կապում Եկեղեցում, մենք գործընկերներից մեկն ենք, իսկ մյուս գործընկերը Աստված է: Մեր առաջին ուխտը մկրտության ուխտն է, և այդ ուխտը կապելով մենք խոստացանք մեզ վրա վերցնել Հիսուս Քրիստոսի անունը: Կիրակի օրերին մենք մասնակցում ենք հաղորդության ժողովին՝ նորոգելով մեր մկրտության ուխտը: Տաճարներում մենք ուխտեր ենք կապում, որոնք ուժի մեջ կլինեն նույնիսկ այս աշխարհից հեռանալուց հետո:

Նախագահ Նելսոնն ասել է, որ մենք «ավելացնում ենք Փրկչի զորությունը մեր կյանքում, երբ սուրբ ուխտեր ենք կապում և ճշգրտությամբ պահում ենք այդ ուխտերը: Մեր ուխտերը մեզ կապում են Նրա հետ և տալիս աստվածային զորություն» (4): Որպեսզի օգնենք ուրիշներին մեծացնել Փրկչի զորությունը մեր կյանքում, մենք կարող ենք խրախուսել և օգնել նրանց ստանալ աստվածային արարողություններ և ուխտեր:

Baptism

Վկայենք Հիսուս Քրիստոսի մասին

Մեր անձնական վկայությունը սովորաբար սկսվում է ուրիշի վկայությամբ: Քույրս իր վկայությամբ կիսվեց ինձ հետ իր մկրտությունից հետո: Ես ցանկություն զգացի ավելին լսել այն մասին, ինչ վկայել էր քույրս: Այնուհետև միսիոներները եկան և վկայեցին Հիսուս Քրիստոսի, Նրա ավետարանի և վերականգնված եկեղեցու մասին: Այդ վկայությունն այնքան հզոր էր, որ լիովին փոխեց իմ կյանքը: Մի ակնթարթում աթեիստը դարձավ հավատացյալ, որը ցանկանում էր հետևել Քրիստոսի ուսմունքներին և օրինակին: Նույն կերպ մեր վկայությունը կարող է փոխել ուրիշի կյանքը: Մեր վկայության շնորհիվ ինչ-որ մեկը կարող է ճանաչել Քրիստոսին, որին նախկինում չէր ճանաչում:

Ես վկայում եմ, որ գիտեմ, որ մենք ունենք սիրող Երկնային Հայր: Ես գիտեմ, որ Նրա որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, փրկագնեց մեզ մեղքից: Ես խոստանում եմ ձեզ, որ երբ աղոթեք, ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները, ծառայեք ուրիշներին, ուխտեր կապեք Տիրոջ հետ և վկայեք Նրա մասին, դուք ավելի լավ կճանաչեք ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին:


1. Հավատքին հավատարիմ՝ աղոթք
2. Ալմա 17.2
3. Ղուկաս 10.37
4. Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն, «Մեր կյանք հրավիրել Հիսուս Քրիստոսի զորությունը», Լիահոնա, մայիս 2017