Հունվար 9 Ծառայել մարդկանց

Հունվար 9 Ծառայել մարդկանց
01-23-02 img.jpg

Գաղափարներ փոքր երեխաների դասի համար

Գաղա փոքր երեխաների դասի համար

Թեմա. Ծառայել մարդկանց

Թեմա Ծառայել մարդկանց

Երգ. “When We’re Helping” (Children’s Songbook, p. 198)

Երգ

Միջոցառում

Միջոցառում

Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար ձեզ անհրաժեշտ է մի ծանր առարկա, օրինակ` երկաթ և երկու մետրանոց թել (եթե ընտանիքը փոքր է, թելը չափեք ընտանիքի բոլոր անդամների համար, նույնիսկ, եթե նրանք ներկա չեն):

Բացատրեք, որ մի անդամի պարտականությունն է այս երկաթը տեղափոխել տան մի ծայրից մյուսը` թելը կապելով դրան և բարձրացնելով այն: Ի՞նչ է պատահում: (Թելը կտրվում է:)

Ապա հրահանգեք բոլորին իրենց թելերը կապել երկաթին: Նոր թել տվեք նրան, ով կտրել էր իրենը: (Կապեք ընտանիքի բոլոր անդամների թելերը:) Հիմա բոլորդ բարձրացրեք երկաթը և տեղափոխեք այն:

Հարցրեք.

  • Երբ բոլորը միասին են կատարում ծրագիրը, մենք կարող ենք հեշտությամբ կատարել հանձնարարությունը: Ինչո՞ւ:

Խնդրեք ձեր ընտանիքին հիշել մի ժամանակի մասին, երբ միասին իրականացրել եք ընտանեկան որևէ ծրագիր, որը հեշտ էր և ուրախ, քանի որ բոլորն օգնում էին միմյանց: Խնդրեք ձեր ընտանիքի անդամներին անվանել մի քանի եղանակներ, որոնցով մենք կարող ենք ծառայել ընտանիքի այլ անդամներին:

Տվեք հետևյալ հարցերը.

  • Ինչպե՞ս եք զգում, երբ ծառայում եք մարդկանց:
  • Ինչպե՞ս եք զգում, երբ ուրիշներն են օգնում ձեզ:
  • Ինչպե՞ս եք ծառայում Աստծուն, երբ ծառայում եք մարդկանց: (Տես Մոսիա 2.17)

Պարտավորեցրեք յուրաքանչյուրին ուղիներ փնտրել, որոնցով կարող են այս շաբաթ ծառայել մարդկանց: