Հիսուսն ուսուցանում էր մեզ հագցնել մերկերին, և դուք կարող եք օգնել

Հիսուսն ուսուցանում էր մեզ հագցնել մերկերին, և դուք կարող եք օգնել

Հիսուսն ուսուցանում էր, որ մեր ունեցվածքը մեծ արժեք է ներկայացնում այն ժամանակ, երբ մենք տալիս ենք այն ուրիշներին, հատկապես՝ Նրա հորդորով մերկերին հագցնելու նպատակով: Երբ մենք տալիս ենք, այդ գործողության միջոցով մեր հագուստը կարող է նույն ջերմությունն ապահովել, ինչ բարուրը, որով փաթաթված էր նորածին Թագավորը:

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
              
Հավաքեք ձմեռային հագուստ (հին կամ նոր) և տվեք ձեր տեղական անօթևանների օրրանին:
 Սովորեք ավելին իմաստուն թագավորից, ինչպես պիտի սիրենք կարիքավորներին: Վերջերս նոր հագուստ գնե՞լ եք: Նվիրաբերեք մի քանի հին հագուստ բարեգործական կազմակերպությանը կամ բարեգործական խանութին:

«38 Ե՞րբ տեսանք քեզ օտար, և մեզ մոտ առանք, կամ մերկ, և հագցրինք:

39 Ե՞րբ տեսանք քեզ հիվանդ, կամ բանտի մէջ և եկանք քեզ մոտ:

40 Թագաւորն էլ կպատասխանէ և կասէ նորանց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որովհետև այս իմ փոքր եղբայրներից մէկին արիք, ինձ արիք»:

Մատթեոս 25.38–40

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ
  • Ձեռք բերեք կարուձևի հիմնական հմտություններ կամ օգնեք ինչ-որ մեկին անել նույնը:
  • Խնդրեք ձեր երեխաներին վերանայել իրենց հագուստները և գտնել երկու ամբողջական խմբաքանակ բարեգործական խանութին նվիրաբերելու համար:
  • Գլխարկ գործեք նորածին երեխայի համար և նվիրեք տեղական հիվանդանոցին:
  • Ձեռնոցներ գնեք և նվիրաբերեք դրսում ցրտին աշխատող կամ (կամ ապրող) մարդկանց: