Հիսուսն այցելում էր միայնակներին, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսն այցելում էր միայնակներին, դուք նույնպես կարող եք

Իր խոսքերի ու գործերի միջոցով Հիսուսն ուսուցանում էր, որ «յետիններն առաջինք կլինին, և առաջիններն յետինք»: Անսահման կարեկցանքով Նա հասնում էր նրանց, ովքեր մեկուսացված էին հիվանդության, մեղքի ու վշտի պատճառով: Երբ մենք ձգտում ենք թեթևացնել ուրիշների մենակությունը, Փրկիչի բառերով` մենք «[Նրան] արինք»:

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

 

Որևէ այրի կնոջ կամ տղամարդու հրավիրեք ճաշի:

 

Մտածեք մեկի մասին, ով մենակ կլինի Սուրբ Ծննդյան օրերին և հրավիրեք նրան մասնակցել Սուրբ Ծննդյան օրվա եկեղեցու ժողովին:

 

Այցելեք ծերանոցՈւսումնասիրությունները ցույց ծերանոցում բնակվողների տոկոսին երբեք ոչոք չի այցելում :

 

 

 

 

 

 

 

 

«35 Որովհետև սովեցի, և դուք տուիք ինձ ուտել. Ծարաւեցի և խմեցրիք ինձ. օտար էի, և ինձ ձեզ մոտ առաք:

36 Մերկ էի, և հագցրիք ինձ. Հիւանդ էի և ինձ այցելեցիք. Բանտի մեջ էի, և ինձ մոտ եկաք»:

Մատթեոս 25.35–36

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ
  • Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները միայնակներին հասնելու վերաբերյալ, կարդացեք այս կամ մյուս ուղերձը:

  • Սիրալիր ուղերձ ուղարկեք մեկին, ով քաջալերանքի կարիք ունի: Ոչ մեկին չե՞ք հիշում: Աղոթեք և խնդրեք Աստծուց ցույց տալ մեկին, ով ոգեշնչող ուղերձի կարիք ունի:  

  • Նամակ կամ ուղերձ ուղարկեք մեկին, ով ներկայումս հեռու է ապրում տնից:

  • Գտեք որևէ մեկին ձեր շրջապատում, ում երբևէ չեք հանդիպել: Նրան Սուրբ Ծննդյան հյուրասիրություն տարեք և ներկայացեք:

  • Աշխատավայրում, դպրոցում կամ եկեղեցում նստեք մի նոր մարդու կողքին և ծանոթացեք նրա հետ: