Հիսուսը պատվում էր Հանգստության օրը, դուք նույնպես կարող եք

Հանգստության օրը Հիսուսը կատարում էր Իր Հոր աշխատանքը, երբ բուժում էր հիվանդներին և հոգում էր Իր առաքյալների կարիքները: Երբ Տիրոջ օրը բարձրացնում ենք երկրպագության որակը, մենք բացահայտում ենք, որ կիրակի օրը իսկապես հանգստի օր է, բայց ոչ պարզապես մարմնի, այլ հոգու համար:

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

                     Այցելեք ընտանիքի անդամներից մեկին:Այսօր մի քանի ժամով անջատեք ձեր հեռախոսը:Ձեր տարածքում մասնակցեք որևէ կրոնական ծառայության:

«11 Եւ նա ասեց նորանց. Ո՞վ կ’լինի ձեզանից այն մարդը, որ մէկ ոչխար ունենայ, եւ  եթէ նա շաբաթ օրը ընկնի փոսի մէջ, մի՞թէ չի բռնիլ նորան եւ վեր հանիլ։

12 Ապա ո՞րքան առաւել է մարդը ոչխարից. Ապա ուրեմն արժան է շաբաթ օրը բարիք գործել։

13  Այն ժամանակ ասեց այն մարդին. Ձեռքդ մեկնիր, նա էլ մեկնեց, եւ նա ողջ եղաւ ինչպէս միւսը»:

Մատթեոս 12.11–13

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

  • Անգիր հիշեք որևէ նախընտրած սուրբ գրություն կամ կրոնական մեջբերում:
  • Բացահայտեք ձեր նախնիներին` ուսումնասիրելով ձեր ընտանիքի պատմությունը: Ընտանեկան պատմությունը կարող է օգնել ձեզ սկսել:
  • Կիրակի օրը ինչ-որ մեկին հրավիրեք ճաշի:
  • Ժամանակ տրամադրեք թարմացնելու կամ սկսելու ձեր անձնական պատմությունը:
  • Գրի առեք որոշ եղանակներ, որոնցով կարող եք ավելի մոտենալ Աստծուն:
  • Վաղը աջակցեք որևէ բիզնեսի, որը չի աշխատում կիրակի օրը:

Այցելեք JustServe.org` գտնելու ավելի շատ եղանակներ և լինելու #ԼՈՒՅՍԱՇԽԱՐՀԻՆ ձեր համայնքում (միայն ԱՄՆ և Կանադա):