Հիսուսը երկրպագում էր Իր Հորը, դուք նույնպես կարող եք

Հիսուսը երկրպագում էր Իր Հորը, դուք նույնպես կարող եք

Չնայած Հիսուսին փառաբանում էին որպես ավագ ուսուցչի և հրաշագործի, Նրա բոլոր գործերը փառաբանում էին Իր Երկնային Հորը: Հիսուսի նման, մենք նույնպես կարող ենք երկրպագել Աստծուն, որպեսզի ուժ և առաջնորդություն գտնենք բոլոր դժվարությունների համար:

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԵՐԵՔ ՊԱՐԶ ԵՂԱՆԱԿ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Կարդացեք և տարածեք այս պատմությունն    այն մասին, թե Հիսուսն ինչպես էր երկրպագում Իր Հորը:

Նպատակ դրեք դեկտեմբեր ամսին ամեն օր ծնկի իջնել և աղոթել Երկնային Հորը:

Մասնակցեք եկեղեցու ժողովներին ձեր տարածքում. միշտ ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ:

«1 Յիսուսը այս խոսեց, և իր աչքերը բարձրացրեց դէպի երկինք և ասեց. Հայր, ժամը հասել է, փառավորիր քո Որդուն, որ քո Որդին էլ քեզ փառավորէ.

2 Ինչպէս նորան իշխանութիւն տուիր ամեն մարմնի վերայ որ յաւիտենական կեանք տայ այն ամենին`որ տուիր նորան»:

Հովհաննես 17.1–2

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ
  • Օգնեք մաքրել և պահպանել եկեղեցու շենքը:
  • Որևէ մեկի հետ քննարկեք, թե ինչ է նշանակում երկրպագել Աստծուն: Նպատակ դրեք կատարելագործվել այդ ոլորտում:
  • Այցելեք տաճար կամ մեկ այլ կրոնական վայր:

Այցելեք JustServe.org կայքը` գտնելու ավելի շատ եղանակներ և լինելու #ԼՈՒՅՍԱՇԽԱՐՀԻՆ ձեր համայնքում (միայն ԱՄՆ և Կանադա):