Լավը, ավելի լավը և լավագույնը

Լավը, ավելի լավը և լավագույնը

Մանկությանս փորձն ինձ հանգեցրեց այն մտքին, որ որոշ ընտրություններ լավ են, բայց մյուսներն ավելի լավ են:

․․․ Որոշ բաներ ավելի լավն են ուղղակի լավը լինելուց, և դրանց պետք է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնենք մեր կյանքում:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի ելույը ամբողջովին կարդալու համար սեղմեք այստեղ