Մայիսի 15-ը ընտանիքների միջազգային օրն է

Մայիսի 15-ը ընտանիքների միջազգային օրն է: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին ուսուցանում է, որ ընտանիքները Աստծո ծրագրի աստվածային մասն են: Դրանք ուժեղ հասարակությունների  հիմքարերն են: Ընտանիքները  այն տեղերն են, որտեղ մենք կարող ենք զգալ  սեր և սովորել, թե ինչպես սիրել ուրիշներին:

 

1995 թվականին Եկեղեցին պաշտոնական հայտարարություն է տարածել ընտանիքների կարևորության մասին, որոը կոչվում են «Ընտանիք. Հայտարարություն աշխարհին»: Փաստաթուղթը ընդգծում է հայրերի և մայրերի պարտականությունները և անդրադառնում է առանցքային թեմաներին, ինչպիսիք են ամուսնությունը, սեռը, ծնողները:

 

Կարդացեք այստեղ․https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/the-family-a-proclamation-to-the-world/the-family-a-proclamation-to-the-world?lang=hye