Երախտագիտության և խոստումի ուղերձ Եկեղեցու կանանց 2019 թվականին

Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոն

Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոն
4 փետրվարի, 2019թ․
Իմ սիրելի և թանկագին քույրեր, չորս ամիս է անցել այն ժամանակից, ինչ ես հրավեր եմ հղել ձեզ՝ օգնել
հավաքել ցրված Իսրայելը ։ Հիշո՞ւմ եք՝ ասացի, որ Իսրայելի հավաքումը «այսօր Երկրի վրա մեծագույն խնդիրն է, մեծագույն նպատակը և մեծագույն աշխատանքը»։ Շատերդ ընդունեցիք այդ մարտահրավերը մեծ ոգևորությամբ։ Ուզում եմ ասել ձեզ, որ Տերը սիրում է ձեզ և գոհ է ձեր կատարած ամեն մի ջանքից։ Անցած հոկտեմբերից ի վեր, ամբողջ աշխարհում կանայք ինձ պատմում են, թե ինչպես են արձագանքել Իսրայելը հավաքելու գործում օգնելու իմ չորս հրավերներին։ Կհիշեք, որ այդ չորս հրավերները հետևյալն էին․

1. Մասնկակցել 10-օրյա ծոմապահության սոցիալական և ցանկացած այլ տեսակի մեդյիայից, որը
բացասական և ոչ մաքուր մտքեր է առաջացնում ձեզ մոտ։
2. Մինչև 2018 թվականի ավարտը կարդալ Մորմոնի Գիրքը։
3. Հիմնել տաճարային կանոնավոր այցելության սովորույթ։
4. Լիարժեք մասնակցել Սփոփող միության աշխատանքին։
Եթե մասնակցել եք այս հրավերներից որևէ մեկին, ապա, ուզում եմ, որ իմանաք՝ դուք օգնում եք հավաքել
ցրված Իսրայելը։ Կարևոր չէ, թե որքան ժամանակ եք ծախսել դրանց վրա․ իմացե՛ք, որ Տերը տեղյակ է և
գոհ է ձեր կատարած յուրաքանչյուր ջանքի համար։
Իմ Instagram և Facebook էջերում ես խնդրել եմ, որ կիսվեք ձեր փորձառություններով։ Ես ապշած
էի․ ավելի քան 10000 կին է պատասխանել։ Իմ սիրտը լցվում էր, երբ կարդում էի ձեր արձագանքները։
Ահա՛ մի քանի օրինակ․

  •  «Նախագահ Նելսոն, շնորհակալ ենք Ձեզ Մորմոնի Գիրքը կարդալու մարտահրավերի համար։ Ես սկսեցի կարդալ հաջորդ առավոտ։ Չէի կարող անգամ պատկերացնել, որ հաջորդ շաբաթ ինձ մոտ քաղցկեղ էին հայտնաբերելու։ Ես մեծ բավականություն ստացա յադ հրաշալի մարգարեների և նրանց ուսմունենքրի հետ իմ անցկացրած ժամանակից։ Ամեն առավոտ ես գտնում եմ մի բան, որն օգնում է ինձ ևս մեկ օր անցնել այդ հիվանդության դեմ իմ պայքարի մեջ» - Քոննի

  • “I’ve learned that the Book of Mormon has a lot of goodness in it. I know that sounds simple, but I’ve had several friends leave the Church over the last few years and it’s left me with a lot of questions. Reading the Book of Mormon with a focus on Christ helped me see how focused on Christ it really is and helped me see the goodness in the book. I appreciate the challenge to read it.” —Michelle

  •  “When you first issued the invitation to read the Book of Mormon, I thought, this is impossible. I have five children, I work, the list of excuses went on and on. But then I thought, if the prophet is asking me to do this, then I can do it. I started with the 10-day social media fast challenge. As soon as I started, I realized that I had more time than I thought. Each time I went to click on a social media app, I would click on the scriptures and read instead. As I did my best to do these challenges, it has truly blessed my life and I’ve felt closer to my Savior and more patience for my children. I’ll be finishing the Book of Mormon today!” —Alyssa

  •  “I learned that social media is a fun place to be but not where to go to find peace and happiness. The scriptures can and will be that beacon for me!” —Angel

  •  “My husband and I have struggled with infertility since we were married 6 years ago. We had a miscarriage a little over a year ago and it was reading the scriptures that kept me strong as I felt the Lord directing our lives and giving us comfort and strength and guidance during such a hard trial. I hold on to those personal whisperings of the Spirit ever so close to my heart. “With this challenge I went to God in faith asking for the greatest desire of my heart, to be a mother, knowing that in the end, I trusted His timing and will for us no matter what. But I also very strongly believed and felt that I needed to ask in faith, not wavering but being believing. I felt as though all I could offer and give to Him would fall short, but nevertheless my heart was all in. I trusted and truly believed that the Lord would answer my prayers if I tried my best, even if I’ll always fall short.

“Heavenly Father answered the longings of my heart, and on December 17 we
found out we are pregnant. I believe in the power of faith and following the
guidance of our prophet, that miracles do happen through the power of our faith
and love in Jesus Christ.” - Դիանա

  •  “My 9-year-old daughter and I read the Book of Mormon together. It was a struggle since her reading ability caused us to move at a painfully slow rate. Her 7-year-old sister decided to join in, making the process even slower as we took turns reading. After weeks of reading, they both improved and things began to go smoother. I mentioned to my girls that their reading had improved dramatically. My oldest quickly pointed out that it was a blessing from following the prophet and reading the Book of Mormon.

«Մենք ավարտեցինք կարդալը Սուրբ Ծննդից մի քանի օր առաջ։ Մեծագույն օրհնություն էրտեսնելը, ինչպես է այժմ, նրանից հետո, երբ ավարտեցինք միասին կարդալը, իմ ավագ զավակը ամեն առավոտ ինքնուրույն կարդում Մորմոնի Գիրքը։ Ես գիտեմ, որ փոքր և հասարակ բաներով է, որ կկառուցվի նրա հավատը» - Քերի Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ՝ իմ հրավերներին արձագանքելու համար։ Այս մարտահրավերների հետ կապված ձեր փորձառությունները տարբեր էին, սակայն իմաստալից։ Այսօր մենք ուղղություն ենք վերցնում դեպի տնակենտրոն, Եկեղեցու կողմից աջակցվող ծրագիր, և ես ուզում եմ, որ դուք հիշեք, որ մենք ունենք ձեր կարիքը։ Դուք ավետարանի ուսուցման այս նոր, հավասարակշռված և համակարգված ջանքի հաջողության կարևոր դերակատարն եք։ Քույրեր, ես սիրում եմ և շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեր ջանքերի շնորհիվ, ես խոստանում եմ, որ երկինքը կբացի ձեզ համար իր դռները։ Տերը կօրհնի ձեզ ավելի մեծ ոգեշնչմամբ և հայտնությամբ։ Միասին մենք կարող ենք իրականացնել այն ամենը, ինչի կարիքն ունի մեր Երկնային Հայրը, որպեսզի նախապատրաստենք աշխարհը Իր Սիրեցյալ Որդու Երկրորդ Գալուստին։