Տարածքի ղեկավարության ուղերձ

Առաջին ճշմարտությունը

Մեր ամենահիմնարար վարդապետությունն այն է, որ մենք մեր Երկնային Հոր զավակներն ենք:

Jésus avec des enfants
Երեց Ալան Թ. Ֆիլիպս, Անգլիա
Երեց Ալան Թ. Ֆիլիպս, Անգլիա Տարածքային Յոթանասունական

Հասարակությունը փորձում է մեզ համոզել, որ մեր ինքնությունն ու արժանավորության զգացումը ինչ-որ կերպ կապված են մեր ունեցվածքի, ազդեցության և ուրիշների կողմից ճանաչված լինելու հետ: Այն խրախուսում է մեզ ավելի շատ կենտրոնանալ «ունենալու», այլ ոչ թե «լինելու» վրա:1 Սակայն այս ճանապարհը հաճախ հանգեցնում է նրան, որ ամբողջ կյանքում մրցակցում և համեմատվում ենք, իսկ մեզանից շատերը դառնում են անհանգիստ, չկայացած և ավելի ու ավելի մեկուսացած: Քչերն են խուսափում հաճախակի ու դաժան ուղերձներից այն մասին, որ մենք բավականաչափ լավը չենք կամ չենք արդարացնում սպասելիքները:

Սա լավ կառուցված և ճիշտ մատուցվող մոլորություն է։

Հակառակորդը հասկանում է ինքնության կարևորությունը և չի ցանկանում, որ մենք բացահայտենք կամ հասկանանք, թե ով ենք մենք իրականում: Բայց մենք ավելին ենք, քան աշխարհը կցանկանար, որ մենք հավատայինք: Թերևս ավելին ենք, քան մենք նույնիսկ պատկերացնում կամ գիտակցում ենք:

Փրկիչը քառասուն օր ու գիշեր անցկացրեց Հուդայի անապատում՝ ծոմ պահելով, հաղորդակցվելով Իր Հոր հետ և պատրաստվելով իր պաշտոնական երկրային առաքելությանը:2 Այդ ժամանակ էր, որ հակառակորդը գայթակղեց Նրան՝ հրապուրելով Նրան բավարարել Իր ֆիզիկական ախորժակը, ձեռք բերել հանրային ճանաչում և ստանալ աշխարհի հարստությունները կամ իշխանություն մարդկանց մեջ:3 Ջեյմս Ի. Թալմիջը նշել է, որ բացի այս երեք համընդհանուր գայթակղություններից, «Եթէ Աստուծոյ որդի ես» հարցի տակ ենթադրվում էր առավել նենգ մի գայթակղություն։4 Հակառակորդը ցանկանում էր, որ Քրիստոսը կասկածեր, թե ով էր Ինքը։

Բարեբախտաբար, Նա հավատարիմ և աննկուն մնաց: Քրիստոսը գիտեր, թե ով է Ինքը: Եվ դա ուժ, զորություն, նպատակ և ուղղություն հաղորդեց Նրա աստվածային առաքելությանը: Մենք ականատես ենք լինում այդ ամենի վեհությանը, որտեղ նա կանգնած է Նազարեթի ժողովարանում, կարդում է Եսայիա մարգարեի գիրքը և հստակ ու որոշակի բառերով հայտարարում է Իր՝ Աստծո Որդի լինելու մասին: 5

«Ճանաչիր ինքդ քեզ» (կամ «gnothi seauton» հին հունարեն) բառերը գրված են Դելֆիի Ապոլոնի տաճարի նախասրահի վերևում: Ընդամենը երկու բառից բաղկացած այս հակիրճ սկզբունքը պատմության ընթացքում քննարկվել է Սոկրատեսի, Պլատոնի, Էմերսոնի, Ռուսոյի և բազում ուրիշների կողմից: Բոլորն էլ ընդունում են, որ զորություն է թաքնված այն գիտելիքի մեջ, թե ով ենք մենք:

E Vërteta e Parë

Եթե Փրկչի նման ունենանք այն գիտելիքը, թե ով ենք մենք իրականում, ապա դա կառաջնորդի մեր վարքը և ուժ ու նպատակ կհաղորդի մեր ողջ կյանքի ընթացքում: Ահա թե ինչու է հակառակորդն այդքան հակված, որ մենք կասկածենք ինքներս մեզ: Կասկածը հզոր գործիք է նրա համար և պատուհաս՝ ամբողջ աշխարհում: Նա չի ցանկանում, որ մենք ունենանք ուժ, զորություն, խաղաղություն և նպատակ։ Նա ցանկանում է, որ ես և դուք կասկածի տակ դնենք մեր կարողությունները, մեր որոշումները, մեր արժեքը և հատկապես՝ մեր ինքնությունը: Եվ բացի այդ, ժամանակակից կյանքը երբեմն կստիպի մեզ ծանրաբեռնված, միայնակ, մոռացված, տեղահանված, իսկ երբեմն էլ անհամապատասխան զգալ:

Բայց երբ իսկապես հասկանում ենք, որ մենք Աստծո զավակն ենք, մենք սկսում ենք մեզ տեսնել այնպիսին, ինչպիսին Նա է մեզ տեսնում: Մենք տեսնում ենք լավը մեր ներսում և մեր իրական ներուժը: Եվ հասկանալով դա, մենք այլ կերպ ենք գործում և մտածում: Մենք ավելի քիչ ենք քննադատում, ավելի շատ ենք ներում և ավելի շատ ենք ցանկանում սիրել, ծառայել, բարձրացնել և մխիթարել միմյանց: Մեր հիմնական կենտրոնացումը ինչ-որ բան «ունենալուց» փոխվում և դառնում է՝ «լինել» որևէ մեկը և հարաբերություններ հաստատել ուրիշների հետ: Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդն ուսուցանել է, որ տիեզերքի առաջին մեծ ճշմարտությունն այն է, որ Աստված սիրում է մեզ: Նա սիրում է մեզ ամբողջ սրտով, առանց վերապահումների կամ նախապայմանների: 6

Առաջին ճշմարտությունը զորեղ է։ Աստված սիրում է ձեզ, և դուք Նրա զավակն եք: Սա ձեր հավերժական ինքնության մի մասն է: Ոչինչ չի կարող դա փոխել։ Երեց Ուխդորֆն ուսուցանել է, որ «դուք տիեզերքի ամենահրաշալի, ամենափառահեղ էակի որդիներն ու դուստրերն եք: Նա սիրում է ձեզ անսահման սիրով»: 7

Կասկածների մեջ խեղդվող աշխարհում կասկածի տակ մի դրեք ձեր արժեքը կամ այն, թե Երկնային Հայրը ինչ է զգում ձեր հանդեպ: Փորձեք նայել ձեր թերություններից և կասկածներից այն կողմ և հասկանալ, թե ով եք դուք իրականում։ 8

Կյանքի նպատակներից մեկն է՝ ճանաչել Աստծուն և Հիսուս Քրիստոսին: 9 Բայց կարևոր է նաև «ճանաչել ինքներդ ձեզ» և հասկանալ ձեր աստվածային ինքնությունը:

Մեր ամենահիմնարար վարդապետությունն այն է, որ մենք մեր Երկնային Հոր զավակներն ենք: Այս աստվածային հարաբերությունները առաջնային նշանակություն ունեն: Նոր Կտակարանը լի է ուսմունքներով, որոնք կենտրոնացած են կորցրածը և Նրա համար ամենաթանկը վերականգնելու վրա: Հայրը և Որդին մի հստակ առաջնահերթություն ունեն։ Դա դուք եք։ Դուք եք Նրա գործը և Նրա փառքը: Դուք եք Նրա ուրախության աղբյուրը: Եվ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը ձեր հանդեպ Երկնային Հոր սիրո մեծագույն արտահայտությունն է: 10

Առաջին մեծ ճշմարտությունն այն է, որ Աստված սիրում է ձեզ: Դուք Նրա զավակն եք և կարևոր եք Նրա համար: Այս մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն:


Հղումներ

1 Erich Fromm (1976) To Have or to Be. Միացյալ Նահանգներ Harper & Row

2 Մատթեոս 4․1-11

3 David O. McKay, Conference Report, Oct. 1911, p. 59.

4James E. Talmage, Jesus the Christ, Chapter 10: In the Wilderness of Judea, 1915

5 Ղուկաս 4․18-21

6 Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, Մեծագույն հարստությունը, Գերագույն համաժողով, Հոկտեմբեր 2021

7 Elder Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, CES fireside at Brigham Young University, 1 November 2009.

8 Elder Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, CES fireside at Brigham Young University, 1 November 2009.

9 Հովհաննես 17․3

10 Հովհաննես 3․1