Այց Հայաստան

Այց Հայաստան

Արեվելյան  Եվրոպայի  Տարածաշրջանի  Շրջայցի  շրջանակներում Հայաստան կայցելեն

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը

և Արևելյան Եվրոպայի Տարածաշրջանի  Նախագահ Լերրի Ռ. Լորենսը:

Հանդիպումը կկայանա  Մայիսի 28-ին, ժամը՝ 18:30-ին

Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ դահլիճում /հասցե՝ Երևան, Ամիրյան փող., 1 շենք/

Մասնակցեք և լսեք Տիրոջ ուղերձը նրա Առաքյալի կողմից