Իմ սիրելի և թանկագին քույրեր, չորս ամիս է անցել այն ժամանակից, ինչ ես հրավեր եմ հղել ձեզ՝ օգնել հավաքել ցրված Իսրայելը ։ Հիշո՞ւմ եք՝ ասացի, որ Իսրայելի հավաքումը «այսօր Երկրի վրա մեծագույն խնդիրն է, մեծագույն նպատակը և ...
Երեց Ջեյմս Բ. Մարտինո, ԱԵՏ Նախագահ «Մենք հավատում ենք, որ Ավետարանի առաջնային սկզբունքներն ...